Những ưu đãi mới nhất

Khởi hành Tên chuyến đi   Số ngày Đô-la  

Apr 03, 2020

Sapa Easy Trek 2D3N bằng tàu hỏa

vi-Hanoi, Bản Ý Linh Hồ, vi-Lao Chai, Bản Tả Van, Bản Cát Cát, vi-Lao Cai

3

US$ 145 US$ 94

Ends: 36h 30m 30s

4 chỗ còn lại

Apr 02, 2020

Sapa Medium Trek 3D4N (homestay-hotel) bằng tàu hỏa

vi-Hanoi, vi-Sapa, Bản Ý Linh Hồ, vi-Lao Chai, Bản Tả Van, Bản Cát Cát, vi-Giang Ta Chai

4

US$ 184 US$ 119

Ends: 11h 30m 30s

3 chỗ còn lại

Apr 02, 2020

3

US$ 174 US$ 113

Ends: 11h 30m 30s

2 chỗ còn lại

Apr 01, 2020

Tour nhóm phưu lưu Mai Châu 2 ngày

Mai Châu, vi-Hanoi, Bản Nà Mèo

2

US$ 80 US$ 52

Ends: 11h 30m 30s

3 chỗ còn lại

Apr 01, 2020

Combo Hà Nội - Hạ Long 4 ngày

vi-Halong Bay, vi-Hanoi

4

US$ 215 US$ 139

Ends: 35h 30m 30s

1 chỗ còn lại